Zranitelnost Citrixu CVE-2022-27518
14.12.2022
Zranitelnost Citrixu CVE-2022-27518

​Považujeme za nutné vás informovat o nově objevené zranitelnosti v produktu Citrix s kódem CVE-2022-27518 a hodnocením 7.8.

Tato zranitelnost umožňuje neautentifikovanému útočníkovi vzdáleně spustit příkazy na zranitelném zařízení a získat nad ním kontrolu.

Doporučujeme neprodleně aktualizovat produkt na novější verzi, která již zranitelnost odstranila, viz níže.


Technické detaily

CVSSv3.1 skóre7,8
Attack Vector (AV)Local
Attack Complexity (AC) Low
Privileges Required (PR)Low
User Interaction (UI)None
Scope (S)Unchanged
Confidentiality (C)High
Integrity (I)High
Availability (A)High


Zranitelné produkty

Citrix Gateway a Citrix ADC


Zranitelné verze

  • Citrix ADC and Citrix Gateway 13.0 before 13.0-58.32
  • Citrix ADC and Citrix Gateway 12.1 before 12.1-65.25
  • Citrix ADC 12.1-FIPS before 12.1-55.291
  • Citrix ADC 12.1-NDcPP before 12.1-55.291

Další informace

Výše uvedené verze jsou zranitelné pouze v případě, že je produkt nakonfigurován jako SAML SP nebo SAML IdP. Správce může ověřit konfiguraci zařízení kontrolou souboru ns.conf, zda obsahuje tyto příkazy:

  • add authentication samlAction
  • add authenticationsamlIdPProfile

Nejnižší neovlivněné verze produktu jsou 12.1.65.25 branch 12.0 nebo 13.0.88.16 branch 13.0. Doporučuje se také aktualizovat produkt Citrix ADC FIPS a Citrix ADC NDcPP alespoň na verzi 12.1-55.291 a vyšší.

​Společnost Citrix již zaznamenala zneužití této zranitelnosti.


Mitigace

Co nejdříve vám doporučujeme nainstalovat bezpečnostní záplatu do vašeho prostředí. Vice informací na odkazu https://support.citrix.com/article/CTX474995/citrix-adc-and-citrix-gateway-security-bulletin-for-cve202227518.


Reference

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-22718
https://www.tenable.com/cve/CVE-2022-22718
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22718
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-22718


Zdroj hlášení o zranitelnosti

CVE databáze, datum zveřejnění 13. 12. 2022.