Security Awareness
24.09.2021   
Security Awareness

Počet a závažnost útoků metodami sociálního inženýrství dramaticky roste. Hackeři neomylně cílí na nejslabší část firemní ochrany, na lidský faktor, a využívají přitom stále sofistikovanějších postupů a technologií.

Tytam jsou náhodné pokusy s rozesíláním podvodných dopisů. Firmy a instituce dnes čelí propracovanému phishingu, naprosto věrohodně působícím falešným telefonátům a stále častěji i útokům s využitím umělé inteligence.

Cílem všech těchto aktivit je zneužít účty zaměstnanců, a získat přístup do systému společnosti tak, aby ji útočníci mohli následně vydírat nebo použít jako odrazový můstek k napadení jejích partnerů.

Firma může disponovat sebevyspělejší technologickou ochrannou, ale ta je k ničemu v okamžiku, kdy se útočník rozhodne namísto lámání složitých kódů zaměřit na oklamání nedostatečně proškolených zaměstnanců.

Obranný val každé firmy je tak silný, jak pevný je její nejslabší článek. A tím vždy byl, je a bude člověk se svými typicky lidskými nedokonalostmi a slabostmi. Poznatky přitom ukazují, že neexistuje efektivnější ochrana firemního prostředí než poučení zaměstnanci, kteří dovedou správně a včas reagovat.

Nejlepším řešením, jak ochránit firmu před kybernetickými zločinci, je proškolit její lidi. Udělat ze slabosti přednost. Podívejte se, jak vám můžeme pomoci na www.socialing.cz​.