AEC obhájila certifikát systému managementu kvality
12.07.2018   
AEC obhájila certifikát systému managementu kvality

AEC a.s. úspěšně obhájila certifikát systému managementu kvality ISO 9001:2015. Ze závěrečné zprávy certifikačního orgánu Lloyds Register vyplývá, že zavedený systém managementu jakosti je efektivním nástrojem řízení společnosti, resp. jejích procesů, a je neustále zlepšován.

  QMS UKAS

První certifikát ISO v oblasti řízení kvality získala společnost AEC již v roce 1998. Za tu dobu AEC prošla řadou testování jakosti a má s těmito procesy dlouhodobé zkušenosti.

"Společnost AEC prošla během posledních let významnými změnami, přičemž výrazně vzrostl počet našich zaměstnanců. Získání certifikátu pro nás znamená důkaz zachování jedinečného know-how při neustálém růstu firmy. Aplikované principy systému řízení jakosti nebereme jako byrokratickou povinnost, ale jako nástroj efektivního řízení a zvýšení transparentnosti procesů. Na kvalitu našich služeb klademe značný důraz, což dokazují i další obdržené certifikáty. To, že je tato strategie správná, nám potvrzují i naši spokojení zákazníci," uvedl Executive Director společnosti AEC Tomáš Strýček.

Systém managementu jakosti je popsán ve známé řadě norem ISO 9000. Jedná se o normy, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Norma ISO 9001:2015 je pak základem budování celého systému. Definuje požadavky na systémy řízení kvality ve společnostech, které prokazují svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále se měnícím požadavkům zákazníků.

QMS certifikát (CZ)
QMS certifikát (EN)