AEC opět obhájila certifikát systému řízení informační bezpečnosti.
11.04.2018   
AEC opět obhájila certifikát systému řízení informační bezpečnosti.

Společnost AEC úspěšně obhájila dodržování požadavků definovaných normou ISO/IEC 27001:2014 pro Českou i Slovenskou republiku. Společnost se tak může i nadále prokazovat certifikovaným systémem řízení informační bezpečnosti (ISMS).

Pro AEC je tato certifikace klíčovou záležitostí, neboť v její nabídce jsou služby z oblasti informační bezpečnosti. Součástí jejího portfolia je nejen samotný návrh a implementace systému řízení informační bezpečnosti, ale s tím související služby jako identifikace a ohodnocení informačních rizik, definice a implementace vhodných opatření, návrh a implementace technické bezpečnosti, penetrační testy a audity informačních systémů, návrh bezpečnostních procesů a zpracování dokumentace, audity a prověrky bezpečnosti v souladu s bezpečnostními normami a standardy, včetně v současné době často zmiňovaného GDPR.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 je pro naši společnost nezbytností. Nejen, že její držení je pro nás vzhledem k nabízeným službám téměř dogma, ale stále častěji i nutnou podmínkou v řadě realizovaných projektů. Ručíme tak všem našim partnerům a zákazníkům, že jejich data a citlivé informace jsou u nás v bezpečí a je s nimi nakládáno v souladu se zásadami informační bezpečnosti.

​​