Nový typ útoků vysává bankomaty. Finanční ústavy zavádějí protiopatření
14.08.2020   
Nový typ útoků vysává bankomaty. Finanční ústavy zavádějí protiopatření

Finanční instituce provozující bankomaty od firmy Diebold Nixdorf ohrožují nové typy útoků. Z testů provedených experty společnosti AEC vyplývá, že stávající zařízení s neaktualizovaným systémem nejsou schopna napadením odolat. Útoky na platební terminály, které hojně používají i bankovní domy v České republice a na Slovensku, byly nedávno zaznamenány v mnoha evropských zemích.

 O testování svých bankomatů požádala specialisty ze společnosti AEC, předního poskytovatele kybernetického zabezpečení, významná slovenská finanční instituce. Učinila tak poté, co společnost Diebold Nixdorf, jeden z největších dodavatelů bankomatů, na útoky zareagovala oficiálním bezpečnostním varováním. Z něho mimo jiné vyplývá, že výrobce zařízení zkoumá, jak je možné, že útočníci byli zřejmě schopni na neaktualizované verzi bankomatu odposlouchávat komunikaci uvnitř zařízení.

AEC při testování simulovala krok za krokem činnost útočníka. Nejnovější incidenty spadají do kategorie označované jako ATM jackpotting, kdy se útočník dostane pod kryt vybraného zařízení. Zde se pak za pomoci vlastního, speciálně upraveného zařízení připojí na USB port bankomatu a komunikuje přímo s dispenserem, tedy zařízením, které z bankomatu vydává hotovost. Další prověřovanou variantou útoku byla ta, při níž se útočník po připojení k USB portu bankomatu pokusí povýšit svá přístupová práva na úroveň administrátora tak, aby následně mohl obcházet restrikce pro nahrání vlastního kódu. 

„Ověřili jsme si, že člověk, který ví, kde hledat, se ke skrytému USB portu bankomatu dostane v řádu sekund," upozorňuje Tomáš Sláma, šéf penetračních testerů společnosti AEC, a dodává: Výsledkem bylo zjištění, že ty bankomaty, které neměly aktualizovaný firmware, nejsou dostatečně odolné proti takovému typu útoku, a lze z nich neoprávněně čerpat hotovost."

To je podle Tomáše Slámy důvodem, proč by si měla každá zodpovědná banka nechat pravidelně ověřovat odolnost svého zařízení proti nejrůznějším typům zranitelností odborníky tak, jako to v tomto případě učinil jeden z bankovních domů na Slovensku.

Etičtí hackeři AEC se za dobu svého působení etablovali jako špička v oboru kybernetické bezpečnosti. Díky svým rozsáhlým zkušenostem, znalostem a erudici dokážou otestovat zabezpečení systému jakéhokoli bankomatu, a proto jsou pravidelně oslovováni řadou předních světových společností z oblasti bankovnictví. Tým AEC poskytuje komplexní bezpečnostní audit, na jehož základě je schopen klienta upozornit na slabá místa v systému testovaného zařízení a nabídnout mu doporučení, jak zabezpečení nastavit lépe, a výrazně tím snížit riziko zneužití.

„V tomto případě klientům po otestování jejich zařízení jednoznačně doporučujeme aktualizovat firmware," říká šéf penetračních testerů AEC a upřesňuje: Aktualizace zvyšuje úroveň zabezpečení komunikace mezi systémem, který povoluje vydání peněz, a dispenserem. Po její instalaci již zařízení neakceptuje podvržené příkazy útočníka."

 

  

 Kontaktní formulář

Captcha: