Organizaci SOS dětské vesničky jsme darovali naši školící platformu Security Academy
21.02.2022   
Organizaci SOS dětské vesničky jsme darovali naši školící platformu Security Academy

Nejstarší tuzemská neziskové organizace pomáhající ohroženým dětem může v průběhu následujících tří let zdarma využít jedenáct různých školicích platforem nabízených v rámci AEC Security Academy. 

SOS dětské vesničky spravují množství citlivých osobních údajů. Zároveň platí, že děti patří z hlediska IT bezpečnosti k těm nejrizikovějším a nejzranitelnějším skupinám. Sama organizace bere otázku kybernetické ochrany velmi vážně, a proto nás nepřekvapilo, když jsme obdrželi dotaz ohledně možnosti zakoupení jednoho z e-learningových kurzů AEC Security Academy.

V kontextu této žádosti a v duchu hodnot, které jsou pro AEC jako společnost stěžejní, jsme se rozhodli poskytnout pracovníkům této neziskové organizace licenci k užívání všech našich kurzů Security Academy na tři roky zdarma. Nabídka je aktuální počínaje lednem 2022 a může ji využít více než stovka zaměstnanců SOS vesniček.

Naše kurzy jsou stavěné tak, aby jejich absolventi mohli šířit získané informace dál, v tomto případě například směrem k rodinám a pěstounům dětí. Jedná se především o znalosti z kurzů týkajících se správy sociálních sítí, bezpečného zacházení s mobilními telefony, bezpečného přihlašování do internetového bankovnictví, ale i rozeznávání phishingových a dalších útoků.

Projekt kurzů Security Academy pro SOS dětské vesničky je jedním z celé řady našich podobných počinů. Například v době, kdy se objevila pandemie koronaviru a firmy začaly posílat své lidi na home-office, jsme spustili v rámci projektu Security Academy pro ČR a SR nový kurz zaměřený na základní pravidla bezpečné práce z domova.

AEC Security Academy běžně nabízí svá školení v českém, slovenském a anglickém jazyce zákazníkům na klíč. Systém e-learningových kurzů je podřízený tomu, aby byl vždy aktuální, co nejdostupnější a zároveň maximálně efektivní. Veškeré materiály, včetně příslušné infografiky, jsou připravované v souladu s prostředím dané společnosti, a dokonce i následné testování a ověřování znalostí účastníků kurzu poskytuje AEC jako službu na míru.


Tisková zpráva ke stažení.