Přechod na home office odhalil bezpečnostní rizika
14.04.2021   
Přechod na home office odhalil bezpečnostní rizika

​Byli jsme požádáni, abychom do dnešního vydání Hospodářských novin poskytli komentář k bezpečnostní situaci související s přesunem zaměstnanců na home office. Rizikům spojeným s touto změnou se aktivně věnujeme už od počátku koronavirové pandemie a publikovali jsme na toto téma celou řadu článků, analýz a doporučení. Do tištěné verze se bohužel celý rozhovor s naším Marošem Barabasem nevešel, proto jeho celé odpovědi uvádíme zde.


Jak se změnilo prostředí bezpečnostních hrozeb v uplynulém roce? S čím se firmy nejvíce potýkají?

Rok 2020 byl rokem pandemie, která rezonovala i v bezpečnosti. Covid urychlil adaptaci cloudových kolaboračních nástrojů a práce z domova se stala nutností, nikoli výhodou. Z pohledu bezpečnosti musely firmy čelit novým výzvám, jakou je ochrana koncových stanic a uživatelů mimo firemní prostředí nebo adaptace cloudových platforem.

V roce 2020 bylo zaznamenáno přibližně 16 milionů kampaní cílených na velký zájem lidí o covid téma. Útoky směřovaly na podvodné stránky, mobilní aplikace a phishingové e-maily.

Nejvíce bezpečnostních incidentů jsme s našimi zákazníky řešili z oblasti ransomwaru a phishingových kampaní. Častým tématem jsou i konzultace z odvětví zabezpečení koncových stanic mimo firemní prostředí a kvalitního bezpečnostního školení uživatelů.


Je nějaká oblast zabezpečení českými podniky trvale podceňována?

Stále se často setkáváme s nedostatečně dimenzovanými bezpečnostními týmy, neefektivně využívanými investicemi do bezpečnosti a s podceňováním hrozby neškolených zaměstnanců v bezpečnosti.


Využívají české firmy služby etických hackerů a obecně testování odolnosti svých systémů před napadením?

Ano, ročně vykazujeme tisíce člověkodní na služby penetračních testů. Stále více ale našim zákazníkům doporučujeme řešit bezpečnost systémů v jejich celém životním cyklu, nejen pravidelným testováním, které se soustředí na známé zranitelnosti v kódu nebo konfiguraci.


Věnují se firmy vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti, nebo spoléhají jen na implementovaná bezpečnostní řešení?

Vnímáme velký nárůst zájmu o vzdělávání zaměstnanců, který však bohužel často končí s jednorázovým školením bezpečnosti, případně nákupem e-learningové platformy. Výborné výsledky vidíme u společností, které si stanovily vizi bezpečnosti jako součást firemní kultury a kontinuálně na ní pracují.


Pro mnoho firem bude práce velkého množství zaměstnanců z domu už trvalým stavem, bez ohledu na pandemii. Měli by nějakým způsobem vylepšit zabezpečení oproti současnému stavu, který se často řešil velmi narychlo?

Ano, zákazníkům doporučujeme zaměřit se na ochranu koncových stanic a uživatelů, která zdaleka neznamená instalaci antivirového řešení. Za zamyšlení stojí situace, kdy dojde ke kompromitaci koncových zařízení zaměstnance – co v takovém okamžiku stojí mezi útočníkem a aktivy firmy.


Zaznamenali jste nějaký zásadní útok na českou firmu v souvislosti s přechodem na home office?

Koncem roku 2020 jsme řešili několik úspěšných útoků pomocí sociálního inženýrství, je ale těžké říci, zda by tyto útoky mohly být zastaveny ve firemním prostředí.


Přechod na home office znamená také intenzivnější využívání cloudových aplikací a služeb. Jaká zde vznikají bezpečnostní rizika a jak je ošetřit?

Bezpečnost cloudu je velké téma a není snadné se v ní zorientovat. Největší slabinu vnímám v nedostatku znalostí a informací, které otevírají prostor pro vznik zranitelností, chybných konfigurací, nebo ve špatně navržené architektuře.