V AEC sledujeme uhlíkovou stopu
17.02.2022   
V AEC sledujeme uhlíkovou stopu
​​​​V rámci skupiny Aricoma, které jsme součástí, jsme se sledováním uhlíkové stopy začali v roce 2019. Za tímto účelem jsme si nechali od společnosti CI2 vyhotovit licencované audity, kterými procházíme opakovaně v uplynulých dvou letech. 

Compliance Manager Hana Vystavělová komentuje certifikaci slovy: „Ochrana životního prostředí patří mezi hlavní hodnoty naší společnosti. Zodpovědné chování k naší planetě se odráží v každodenním fungování firmy. Uvítali jsme proto příležitost auditu dopadu naší činnosti na životní prostředí a v následujících letech v něm chceme pravidelně pokračovat. Současně ze získaných dat chceme přijmout další opatření, která povedou ke snížení ekologické zátěže způsobené naší firmou.“ 

Uhlíková neutralita, snižování emisí a další aspekty udržitelnosti jsou pro nás témata, která probíráme i s adepty u pracovních pohovorů a rádi ve svých řadách vítáme stejně smýšlející tváře. Po naprosto samozřejmých krůčcích jako je například třídění odpadu nebo LED svítidla, je tato certifikace další krok k zelenějšímu AEC.

Certifikáty: