Získali jsme certifikaci TISAX
20.04.2022   
Získali jsme certifikaci TISAX

Seznam našich bezpečnostních certifikátů se rozrostl o další důležitou normu. Po implementaci všech potřebných opatření jsme se stali držiteli certifikace TISAX®. Jedná se o německou bezpečnostní normu garantující důvěryhodnost organizace a její schopnost chránit informace partnerů z oblasti automobilového průmyslu.

„Coby společnost, která svým klientům poskytuje kybernetické zabezpečení na té nejvyšší úrovni, musíme už z podstaty klást bezpečnost informací na první místo,“ zdůraznila Hana Vystavělová, Compliance Manager AEC, a dodala: „Jedním z důvodů, proč se nám opakovaně daří obstát v rámci celé řady náročných certifikačních procesů, je skutečnost, že dlouhodobě splňujeme mezinárodně platný standard ISO/IEC 27001, který definuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS).“

Požadavek na systematické a důvěryhodné hodnocení informační bezpečnosti partnerů v podobě certifikace TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) vznesli svého času zástupci automobilového průmyslu. Důvodem bylo rostoucí množství a význam citlivých informací, které si mezi sebou vyměňují a zpracovávají poskytovatelé a dodavatelé služeb v oblasti automotive.

Příslušná certifikace garantuje schopnost firem chránit informace svých klientů a spolupracovníků a minimalizovat kybernetická rizika. Jedná se o potvrzení toho, že daná společnost dokáže vyhovět nejnáročnějším požadavkům zákazníků, včetně předcházení nedorozumění a rizik při výměně informací, ale i při ochraně správy prototypů nebo v rámci infrastruktury průmyslových procesů. Výsledek hodnocení naší společnosti auditorem je dostupný na ENX portále.

TISAX