ÚVOD

Společnost AEC a.s., IČO: 26236176, se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, vystupuje jako správce osobních údajů zpracovávaných při provozu těchto webových stránek. Své případné žádosti, dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete směřovat na e-mailovou adresu brno@aec.cz.

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKA WEBOVÝCH STRÁNEK

V souvislosti s užíváním těchto webových stránek máte dále zejména následující práva:

  • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy.
  • Požadovat po nás omezení zpracování do doby vyřešení žádosti, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte písemnou námitku proti jejich zpracování.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz. Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

JAKÝM ZPŮSOBEM DOCHÁZÍ KE SBĚRU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CO JSOU COOKIES

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten jej uloží na počítači uživatele. Soubory cookies jsou standardní funkcí většiny webových aplikací a zajišťují funkčnost a často zlepšení výkonu online služeb, jakož i poskytování informací majitelům těchto online služeb o Vašem prohlížení. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, neboť se do nich ukládají uživatelské předvolby apod., a zjednodušují tak používání webových stránek. Ukládání souborů cookies může subjekt údajů sám upravit v nastaveních webového prohlížeče. Subjekt údajů může dále existující soubory cookies vymazat, případně zakázat ukládání cookies třetích stran.

JAK A K JAKÝM ÚČELŮM COOKIES VYUŽÍVÁME

Využíváme pouze analytické cookies, které pro nás zpracovává společnost Google LLC. Analytické cookies nám pomáhají sledovat základní statistické údaje využívání našich webových stránek, především pak informace, kolik uživatelů navštívilo jednotlivé stránky společnosti a v jakém čase. Tyto cookies identifikují uživatele unikátním číslem, a to pouze z toho důvodu, abychom mohli sloučit přístupy na jednotlivé stránky jedním uživatelem, a získali tak vypovídající statistické údaje. Tyto cookies jsou zpracovány pouze pro statistické účely naším zpracovatelem, nám nejsou předávány žádné informace o Vašem konkrétním chování. Tyto údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů s ohledem na řádné fungování webových stránek a analýzu jejich návštěvnosti.