Analyzujeme

Ponúkame rad bezpečnostných analýz, ktoré sú základom identifikácie aktuálneho stavu bezpečnosti a tiež i nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie ďalej navrhovaných riešení. Medzi typy analýz radíme analýzu súčasného stavu bezpečnosti, analýzu rizík, analýzu nasadenia vybranej technológie, forenznú analýzu, analýzu dopadov.

Integrujeme

Špecializovaný tím odborníkov je tu pre vás, aby zaistil integráciu bezpečnosti naprieč celou organizáciou. Vyriešime za vás bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá je základom zaistenia bezpečnosti, nastavíme bezpečnostné procesy a role, naimplementujeme technické bezpečnostné prostriedky a zavedieme kontroly bezpečnosti.

Testujeme

Prostredníctvom testov aplikácií i infraštruktúry zistíme, aký je stav vašej spoločnosti z hľadiska úrovne informačnej bezpečnosti. Detailne popíšeme a vysvetlíme identifikované slabé miesta a navrhneme efektívne opatrenia na zmiernenie dopadov v prípade ich zneužitia.

Auditujeme

Na rozkľúčovanie nedostatkov je potrebný nezávislý pohľad, ktorý vám ponúkame prostredníctvom našich audítorov. Ich praxou overená odbornosť už pomohla zlepšiť ICT bezpečnosť nejedného klienta.