AEC opäť obhájila certifikát systému riadenia informačnej bezpečnosti.
11. 4. 2018
AEC opäť obhájila certifikát systému riadenia informačnej bezpečnosti.

Spoločnosť AEC úspešne obhájila dodržiavanie požiadaviek definovaných normou ISO/IEC 27001:2014 pre Českú i Slovenskú republiku. Spoločnosť sa tak môže i naďalej preukazovať certifikovaným systémom riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS).

Pre AEC je táto certifikácia kľúčovou záležitosťou, pretože v jej ponuke sú služby z oblasti informačnej bezpečnosti. Súčasťou jej portfólia je nielen samotný návrh a implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti, ale s tým súvisiace služby ako identifikácia a ohodnotenie informačných rizík, definícia a implementácia vhodných opatrení, návrh a implementácia technickej bezpečnosti, penetračné testy a audity informačných systémov, návrh bezpečnostných procesov a spracovanie dokumentácie, audity a previerky bezpečnosti v súlade s bezpečnostnými normami a štandardami, vrátane v súčasnosti často zmieňovaného GDPR.

Certifikácia podľa ČSN ISO/IEC 27001:2014 je pre našu spoločnosť nevyhnutná. Nielen, že jej držanie je pre nás vzhľadom k ponúkaným službám takmer dogma, ale stále častejšie i nutnou podmienkou v rade realizovaných projektov. Ručíme tak všetkým našim partnerom a zákazníkom, že ich dáta a citlivé informácie sú u nás v bezpečí a je s nimi nakladané v súlade so zásadami informačnej bezpečnosti.

​​