Konferencia Security spoločnosti AEC ponúkla tento rok nevídané spektrum tém
7. 3. 2019
Konferencia Security spoločnosti AEC ponúkla tento rok nevídané spektrum tém

​Posledný februárový deň sa v Prahe uskutočnil 27. ročník medzinárodnej konferencie Security 2019. Najväčšiu nezávislú akciu svojho druhu v Českej republike usporiadala už tradične spoločnosť AEC. Celkovo 22 prednášok na tému kybernetickej bezpečnosti, rozdelených do dvoch paralelne prebiehajúcich sekcií – technickej a manažérskej, sa zúčastnil rekordný počet 670 registrovaných záujemcov. Určujúcim rysom tohoročnej akcie bola široká škála prezentovaných tém. To čo mali spoločné, bola ich vysoká odborná úroveň a dôraz na praktickú využiteľnosť.

„Na konferencii Security nemajú miesto marketingovo-obchodné prezentácie,“ upozornil Tomáš Strýček, výkonný riaditeľ AEC, a dodal: „Kladieme dôraz na praktickú využiteľnosť príspevkov, hlavným cieľom našej akcie je odborná úroveň jednotlivých prednášok a maximálny prínos pre účastníkov.“ Podľa šéfa usporiadateľskej spoločnosti bol program konferencie vystavaný aj na prípadových štúdiách prezentovaných priamo zákazníkom. „Nebojíme sa ani predstavenia neúspešných projektov, aby sa ukázali riziká a bolo možné poučiť sa z chýb,“ upozornil Strýček.

Príspevky takmer 30 bezpečnostných špecialistov z Českej republiky, Slovenska, Grécka, Rakúska, Anglicka, Izraela, Fínska a Nemecka zahŕňali oblasti základných princípov systematického prístupu riešenia bezpečnosti vo vývoji, zabezpečenia mobilných aplikácií či praktickej ukážky tzv. etického hackingu. Napokon, práve prezentácia ekosystému hacking nástrojov používaných hackerskou divíziou americkej NSA, v podaní Lukáša Antala z usporiadateľskej AEC, patrila podľa hlasovania účastníkov k tým, ktoré v tomto roku zaujali najviac.

Pútavá bola aj prednáška Jana Tomíška zo spoločnosti Rowan Legal na tému cloudovej bezpečnosti pohľadom právnika vrátane adekvátneho nastavenia zmlúv. Ďalší zaujímavý príspevok, tentoraz na tému ochrany runtime mobilného bankovníctva, predniesol Petr Dvořák, CEO spoločnosti Wultra. Veľmi invenčne pristupoval k otázke spôsobu uchopenia DevOps z hľadiska bezpečnosti, resp. k téme možnosti využitia zodpovedajúcich nástrojov, Dušan Petričko, delegát zo Slovenskej sporiteľne.

Rovnako ako v minulom roku, aj v tomto roku vystúpil na konferencii predseda Českej pirátskej strany Ivan Bartoš, tentoraz s témou Security Operations Center v štátnej správe. Vo svojej prezentácii sa zaoberal rezervami a možnosťami riešenia bezpečnosti – SOC na štátnej úrovni, a upozornil pritom aj na problémy týkajúce sa zladenia legislatívnych a bezpečnostných požiadaviek. Zároveň tematizoval nejasnosti týkajúce sa možnej prenosnosti existujúcich skúseností medzi komerčnou a štátnou sférou.

Súčasťou konferencie Security 2019 bolo aj množstvo doplnkových programov vrátane panelových diskusií alebo workshopov, sprevádzaných obľúbeným testovacím laboratóriom. Účastníkom tu boli k dispozícii penetrační testeri AEC, pod ktorých vedením si v rámci súťaže Capture the Flag mohli záujemcovia overiť svoje znalosti pri plnení stanovených úloh z oblasti hackingu, crackingu, kryptoanalýzy a zisťovania informácií z otvorených zdrojov. Ďalšou sprievodnou akciou bola vystavovateľská časť konferencie Expo Hall so stánkami jednotlivých partnerov. Novinkou tohoročného ročníka konferencie bolo udelenie ocenenia za najlepšiu expozíciu, ktoré získala spoločnosť ESET.

„V tomto roku sme zaznamenali ďalšiu rekordnú návštevnosť,“ poznamenal ku konferencii Security 2019 Tomáš Strýček. „Veľký záujem nás samozrejme teší, ale ešte viac než počet účastníkov kvitujeme rastúcu kvalitu príspevkov, ich tematickú šírku a mnohokrát aj schopnosť vystihnúť ďalší vývoj a smerovanie jednotlivých oblastí IKT,“ uzavrel výkonný riaditeľ AEC.