Zákazníci AEC profitujú z výnimočnej spolupráce firmy s platformou Tenable
5. 5. 2021
Zákazníci AEC profitujú z výnimočnej spolupráce firmy s platformou Tenable

Spoločnosť AEC získala status platinového partnera firmy Tenable, svetového lídra v oblasti vulnerability managementu. Zákazníci popredného tuzemského poskytovateľa kybernetického zabezpečenia môžu vďaka tejto exkluzívnej spolupráci využívať špičkové nástroje americkej platformy aj služby expertov pokrývajúce celý proces riadenia zraniteľností.

Najvyššia možná úroveň spolupráce. To je platinové partnerstvo medzi spoločnosťou AEC a americkým poskytovateľom bezpečnostných riešení v oblasti vulnerability managementu, platformou Tenable. Produkty americkej firmy využívajú desaťtisíce organizácií po celom svete, predovšetkým kvôli sofistikovaným technológiám a originálnym riešeniam riadenia zraniteľností.

„Tenable sme si vybrali preto, že táto spoločnosť sa od začiatku celou svojou kapacitou sústreďuje čisto na manažment zraniteľnosti, a aj preto ponúka výnimočnú kvalitu svojich produktov,“ vysvetľuje Maroš Barabas, Head of Product Management spoločnosti AEC. Práve úspešná spolupráca s Tenable stojí podľa jeho slov za tým, že sa pre AEC stal z vulnerability managementu strategický produkt.

 

Riadenie zraniteľností je proces zahŕňajúci detekciu, analýzu a vyhodnotenie zraniteľností systému vrátane ich odstránenia. Základným nástrojom pre detekciu je zariadenie používané na skenovanie zraniteľností. Tie najkritickejšie z nich by mal analyzovať odborník, ktorý dokáže porozumieť tomu, ako ich môže útočník zneužiť, a navyše pozná danú sieť a systémy v nej. Taký postup je najefektívnejší tak z hľadiska prioritizácie zraniteľností, ako aj následného plátania.

AEC v súčasnosti disponuje skúseným tímom expertov, ktorí dokážu obsiahnuť celý proces riadenia zraniteľností vo firmách aj inštitúciách. „AEC sa sústreďuje na poskytovanie bezpečnosti ako služby v úzkej partnerskej spolupráci so zákazníkmi a oblasť riadenia zraniteľností je toho najlepším príkladom,“ podotýka Maroš Barabas a spresňuje, že nejde len o samotné technické riešenie, ale aj o to, aby celý proces vulnerability managementu prebiehal vždy v súlade s potrebami a možnosťami daného zákazníka.

Tím AEC svojim klientom ponúka široké spektrum technológií a služieb. Základom je výber a implementácia vhodného nástroja, nastavenie procesov riadenia zraniteľností a technologická integrácia. Paralelne s tým potom ponúka aj hardening, kontroly súladu (compliance) a veľa ďalších riešení, napríklad manuálnu identifikáciu a overovanie zraniteľností systémov a aplikácií.

 

Spolupráca medzi AEC a spoločnosťou Tenable prebieha od roku 2010. V tom čase bol tuzemský poskytovateľ kybernetickej ochrany prvým partnerom americkej platformy v Českej republike a na Slovensku. O osem rokov neskôr Tenable toto partnerstvo označil statusom Gold a v roku 2021 bolo povýšené na najvyššiu možnú, platinovú úroveň.