Network Security

​​​​​​​​​​​​Network Security

Zabezpečenie siete je zásadné pre ochranu klientskych dát a informácií, zabezpečenie zdieľaných dát, zaistenie spoľahlivého prístupu aj výkonu siete a tiež ochrany pred kybernetickými hrozbami.


 Náš príbeh

Network Security zahŕňa návrh, implementáciu aj správu sieťových technológií pre ochranu informačných systémov spoločností. Súčasťou tejto služby sú napríklad oblasti zahŕňajúce riadenie prístupov, sieťové ochrany proti škodlivému softvéru, zabezpečenie aplikácií, analýzy architektúr, monitoring sietí, konfigurácie firewallu aj VPN a ďalšie rôzne typy zabezpečenia súvisiace so sieťovou bezpečnosťou. 
Zabezpečenie siete je zásadné pre ochranu klientskych dát a informácií, zabezpečenie zdieľaných dát, zaistenie spoľahlivého prístupu aj výkonu siete a tiež ochrany pred kybernetickými hrozbami. Dobre navrhnuté riešenie zabezpečenia siete znižuje režijné náklady a chráni organizáciu pred nákladnými stratami. Zaistenie legitímneho prístupu k systémom, aplikáciám a dátam umožňuje obchodné operácie a dodávky služieb aj produktov zákazníkom. 
Hlavnou výhodou našej služby je jej komplexnosť začínajúca pri samotnom návrhu, ktorý je špecifický a na mieru vytvorený pre každého zákazníka. Už na začiatku zahŕňa hlbokú analýzu bezpečnosti daného prostredia. Vďaka tomu nám umožňuje precíznu implementáciu naplánovaných technológií, tak z hľadiska prevádzky, bezpečnosti, ako aj nákladov. Celkovú komplexnosť tejto služby uzatvára možnosť plnej podpory prevádzkovaných technológií a tiež konzultačné služby. ​

Popis riešenia

​​V rámci Network Security vám ponúkame nadväzujúce produkty:

Naše výhody

S čím vám môžeme pomôcť?

 • s bezpečnostným návrhom sietí, 
 • s návrhom vhodných technických opatrení, 
 • s ich implementáciou, 
 • s následnou správou a podporou, 
 • s auditmi architektúr a technológií, 
 • s vašimi otázkami a rôznymi ďalšími požiadavkami.

Pridané hodnoty AEC

 • Vyvíjame vlastné nástroje, ktoré nám a našim zákazníkom uľahčujú správu technológií. 
 • Testujeme rôzne kombinácie technológií a ich vzájomnú integráciu. 
 • Používame interné best-practices vychádzajúce z reálnych skúseností v rôznych prostrediach. 
 • Klientom radíme, ako najlepšie vieme. Nesnažíme sa ponúkať konkrétne výrobky. 
 • Sme dlhodobým partnerom. Nerobíme krátkozraké predaje technológií, ktoré pre klientov nie sú vhodné. 
 • Spolupracujeme s ostatnými bezpečnostnými tímami, čím zachováme nadväznosť na iné technológie, na výsledky penetračných testov aj na už vykonané analýzy.

Prečo zvoliť AEC?

 • Patríme medzi zavedené české security firmy, na trhu úspešne pôsobíme už dlhšie než 30 rokov.
 • Načúvame klientom a prispôsobujeme služby ich potrebám a časovým možnostiam. 
 • Náš tím tvoria špecialisti s bohatými skúsenosťami z oblasti vývoja aj etického hackingu. 
 • Sledujeme moderné trendy v oblasti vývoja, bezpečnosti a technológií. 
 • Pri analýzach zdrojových kódov kladieme dôraz na manuálne revízie, ktoré vedú k odhaleniu väčšieho množstva chýb než bežné automatizované riešenia. 
 • Umožňujeme vykonávanie komplexných bezpečnostných auditov kombináciou niekoľkých bezpečnostných disciplín. 
 • Staviame svoje služby na mnohoročných skúsenostiach a rokmi preverených štandardoch.

Referencie

Naše skúsenosti z projektov pre významné organizácie vo svojom odbore radi poskytneme na vyžiadanie.​

Produktový dopyt


Overenie: 

​​