Penetračné testy Wi-Fi sietí

​​​​​​​​​​​​​​​Penetračné testy Wi-Fi sietí​​

Bezdrôtové siete poskytujú nové vektory útokov pre potenciálneho útočníka s cieľom kompromitovať zamestnancov alebo internú sieť spoločnosti. Penetračné testy pomôžu odhaliť možné slabiny alebo konfiguračné nedostatky v týchto sieťach, ktoré môžu byť následne podľa odporučení odstránené, čo útočníkom znemožní tieto vektory zneužiť a zvýši bezpečnosť a odolnosť siete voči reálnemu kybernetickému útoku.

 
 Náš príbeh 

Počas penetračných testov Wi-Fi sietí sa etický hacker postavil do pozície útočníka, ktorý získal prístup do budovy cielenej spoločnosti. Stačil mu iba prístup do vestibulu alebo na parkovisko, z ktorého bol schopný pomocou externej Wi-Fi antény dosiahnuť na bezdrôtovú sieť spoločnosti, ktorá sa používala na prístup zamestnancov do internej siete. 
Rýchlym pasívnym skenovaním zistil, aký typ zabezpečenia sieť používa a aké typy klientov sa pripájajú. Bolo zrejmé, že spoločnosť povoľovala aj pripojenie vlastných zariadení na sieť, medzi ktorými sa objavovali aj staršie mobilné zariadenia s operačným systémom Android. Keďže sú tieto zariadenia náchylnejšie na úspešný útok s cieľom získať prístupové údaje k sieti, niekoľko z nich bolo vytypovaných na útok. 
Podvrhnutím SSID spoločnosti a deautentizačným útokom, etický hacker donútil zariadenie pripojiť sa k jeho podstrčenej sieti. Počas tohto pripájania klient odoslal autentizačné údaje k legitímnej sieti v hashovanej forme, ktorú následne náš útočník prelomil slovníkovým útokom. Tým získal meno a heslo používateľa, pomocou ktorého získal prístup do bezdrôtovej siete spoločnosti.
Zmienený útok je iba jeden z vektorov, ktorý je počas penetračného testu bezdrôtových sietí vykonávaný. Jednotlivé útoky sú selektované na základe konkrétneho zabezpečenia a technológií cielenej spoločnosti. ​
Penetračné testy však zahŕňajú aj ďalšie kroky, pri ktorých penetračný tester urobí white-box audit nastavenie firemného zariadenia so zameraním na pripájanie k bezdrôtovej sieti spoločnosti. Audit týchto zariadení môže odhaliť nedostatky v politike zabezpečenia, ktoré môžu znamenať v konečnom dôsledku aj kompromitáciu siete.

Popis riešenia​

​Z dôvodu, že útočník sa pre prístup k bezdrôtovej sieti nemusí nachádzať bezprostredne v budove spoločnosti, ale iba v dosahu siete, ide o kritickú časť pre zabezpečenie. Penetračné testy Wi-Fi technológií simulujú útok na prístup do vnútornej siete organizácie prostredníctvom bezdrôtového signálu Wi-Fi sietí. Po získaní prístupu bude preverená kvalita filtrovania prevádzky medzi sieťovým segmentom Wi-Fi klientov a zvyškom interných sietí. Súčasťou testov je tiež analýza konfigurácie pripojenia k bezdrôtovej sieti na strane klientskych zariadení. Výstupom testu bude prehľad a zmapovanie prevádzkovaných Wi-Fi sietí a zoznam bezpečnostných nálezov s následným dopadom na vnútornú sieť organizácie. Realizácia penetračných testov zahŕňa najmä nasledujúce kategórie: 

 • Mapovanie a analýza dostupných Wi-Fi sietí v areáli spoločnosti. 
 • Detekcia možných Rogue AP. 
 • Previerka zamestnaneckých Wi-Fi sietí. 
 • Pokus o získanie prístupu. 
 • Analýza filtrovania medzi Wi-Fi a LAN segmentmi siete.

​Mapovanie a analýza dostupných Wi-Fi sietí v areáli spoločnosti 

Cieľom je zmapovanie a analýza dostupných Wi-Fi sietí vnútri areálu spoločnosti. Analýza je zameraná na zmapovanie jednotlivých Access pointov a použitie technologických a kryptografických mechanizmov použitých na zabezpečenie autentizácie a prenášaných dát. 

Detekcia možných Rogue Access Point (AP) 

Ako Rogue Access Point (AP) je označovaný neautorizovane nasadený Access Point v priestoroch a najbližšom okolí spoločnosti. Rogue AP býva útočníkom najčastejšie nasadený s cieľom útoku na zabezpečenie súčasnej bezdrôtovej siete – v takom prípade útočník duplikuje nastavenie cieľovej siete. Druhou častou možnosťou je nasadenie otvorenej bezdrôtovej siete s cieľom následného útoku voči pripojeným staniciam či cieľom odpočúvania prístupových údajov. 

Previerka návštevníckych Wi-Fi sietí 

Fáza má za cieľ analyzovať zabezpečenie návštevníckych Wi-Fi sietí. Tieto siete sú obvykle nakonfigurované s otvoreným prístupom a autentizáciou pomocou captive portálu alebo so zabezpečením typu Personal (WEP, WPA-PSK s TKIP, WPA2-PSK s CCMP). 

Previerka zamestnaneckých Wi-Fi sietí 

Fáza má za cieľ analyzovať zabezpečenie zamestnaneckých Wi-Fi sietí. Tieto siete sú obvykle nakonfigurované ako WPA Enterprise s autentizáciou podľa štandardu 802.1X, výnimočne so zabezpečením typu Personal (WEP, WPA-PSK s TKIP, WPA2-PSK s CCMP). 

Pokus o získanie prístupu 

Postup útoku s cieľom získania neautorizovaného prístupu sa líši podľa použitého zabezpečenia siete. Existujú rôzne známe útoky na zabezpečenie WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK alebo WPA-Enterprise, ktoré sú počas tejto fázy testované. Pre zabezpečenie WEP existuje mnoho zdokumentovaných útokov ako KoreK chopchop attack, Fragmentation Attack, ARP-request replay attack a ďalšie. 

Pre WPA2-PSK to môže byť napríklad offline prelamovanie zdieľaného hesla alebo zneužitie povolenej WPS metódy autentizácie. V prípade WPA-Enterprise s použitím autentizácie podľa štandardu IEEE 802.1X je sieť preverovaná na výskyt slabých autentizačných metód (EAP-MD5, Cisco LEAP). Je tu overená správna konfigurácia a hardening siete a klientskych zariadení. Ďalej sú skúmané možnosti odchytenia citlivých dát, ako používateľských mien alebo hesiel. 

Analýza filtrovania medzi Wi-Fi a LAN segmentmi siete 

V tejto fáze dochádza k autorizovanému prihláseniu do všetkých testovaných Wi-Fi sietí spoločnosti pod poskytnutými používateľskými účtami. Následne je preverovaná dôslednosť oddelenia sieťového segmentu Wi-Fi klientov od iných citlivých segmentov siete (DMZ, produkcia…). V prípade prítomnosti rôznych VLAN je taktiež preverené vyššie uvedené.


Proč zvolit AEC?​​

 • Patříme mezi zavedené české security firmy, na trhu úspěšně působíme již déle než 30 let. 
 • Patríme medzi zavedené české security firmy, na trhu úspešne pôsobíme už dlhšie než 30 rokov. 
 • Máme viac než 10 rokov skúseností na poli bezpečnosti infraštruktúry a bezdrôtových sietí. 
 • Široký tím certifikovaných etických hackerov so skúsenosťami z niekoľkých desiatok vykonaných penetračných testov ročne. 
 • Sme držiteľmi certifikácií eMAPT, CISSP, OSCP, OSCE, CEH a celého radu ďalších. 
 • Prevádzkujeme vlastné hackerské laboratórium na výskum aj v oblasti rôznych druhov bezdrôtových sietí. 
 • Načúvame klientom a prispôsobujeme testy ich potrebám a časovým možnostiam. 
 • Sledujeme moderné trendy v oblasti bezpečnosti bezdrôtových sietí. 
 • Pri testovaní kladieme dôraz na manuálny prístup, ktorý vedie k odhaleniu väčšieho množstva chýb a minimalizácii false-positive nálezov. 

Referencie 

 • Kooperativa pojišťovna, a.s. 
 • Československá obchodná banka, a.s. 
 • AXA pojišťovna a.s. 
 • Česká zbrojovka a.s. 
 • ING Bank N.V. ​
 • NN Životní pojišťovna N.V.

Radi skonzultujeme vašu konkrétnu situáciu​


Overenie: 

​​